Barmanské služby

Zárukou dobře stráveného večera není jen dobrý drink, ale také kvalitní služby muže za pultem. Barman je osoba, která zajišťuje přípravu rozličných nápojů. Součástí jeho práce je také správa a údržba samotného baru a dále také obsluhování osob u pultu.

Zvláštnosti řemesla

Na rozdíl od ostatních výkonných zaměstnanců restaurace, baru či obdobného podniku je barman ve většině případů vidět z celého prostoru zařízení. Právě fakt, že je barman oproti například takovému kuchaři přímo na očích, se projevil v tom, že se kolem řemesla barmana vyvinula zvláštní aura. Barman není jen prostým zaměstnancem, je také bavičem.** Drinky** připravuje za rychlých pohybů rozličných nádob a jiného náčiní, které se dnes vyrábí specificky pro potřeby barmanů. Pro barmany se také konají různé soutěže, kde se bojuje o nejlepší choreografii přípravy drinků, nejlepší techniku jejich přípravy a tak dále. V souvislosti s náročností ale i atraktivností zaměstnání barmana se v drtivé většině případů jedná o mladé lidi do 35 let věku.

Zajištění barmanských služeb

Právě důležitost a také určitá zajímavost barmanského řemesla se projevuje v tom, že se rozmáhá praxe pronajímání barmanských služeb pro soukromé akce zákazníků. Typicky je místem rezervace těchto služeb Internet, kde je nabízí celá řada různých společností.** Objednaný barman nebo barmani** většinou přichází i se svým vlastním vybavením a v některých případech i vlastními surovinami. Této možnosti je rozhodně vhodné využít, protože není vždy méně zkušenému zákazníkovi známo, jaké suroviny jsou pro jednotlivé drinky potřeba a jejich vlastní obstarávání je časově a finančně náročné. Je tedy** možné si barmana objednat se vším všudy** do zcela prázdných prostor a ten s sebou bude mít všechno potřebné pro svou činnost a spokojenost objednavatele i jeho hostů.

Doplňkové služby

Mezi další služby, které se v souvislosti s** barmanskými službami** nabízí, patří například také barmanské školy, kde je zákazníkům představena barmanská profese a je jim dána možnost si některé činnosti barmana vyzkoušet na vlastní kůži. Tato vložka není jen informativní, ale bezesporu také zábavná a může být velmi příjemným zpestřením večera – zejména v jeho druhé polovině.  Dále jsou také možnou položkou na objednávce různá vystoupení a show spojená s barmanským řemeslem. Některé firmy již dovedly tato vystoupení na velmi profesionální úroveň a tak se můžeme setkat i se světelnou show, profesionální a dech beroucí choreografií nebo podobnými představeními. Existence podobných vystoupení podtrhuje rozdílnost barmana od jiných zaměstnanců v oboru** gastronomie** a jakkoliv tyto služby jsou svým zařazením spíše doplňkové, je to možná jádro toho, co si objednavatel od barmanských služeb slibuje.

Kompletní servis

Možné je také objednat kompletní servis, tedy nejen samotné barmany a jejich vybavení, ale také pronájem adekvátně velkých prostorů a jejich zařízení. Zde se již jedná prakticky o zřízení dočasného baru. Toto řešení je zvlášť vhodné pro různé konference a srazy. Někteří poskytovatelé barmanských služeb se přímo na tyto typy akcí specializují a tak je vhodné se na ně zaměřit.

Nápoje

Zkušení barmani jsou obvykle schopni připravit klasické základní drinky, jako je** Mojito, Long Island, Caipirinha, High Society** a podobně. K dispozici obvykle bývá alespoň jeden** nealkoholický drink** pro hosty, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí konzumovat alkoholické nápoje. U méně známých drinků není jejich dostupnost vždy jistá, a proto je rozhodně dobrým nápadem se podívat na nápojový lístek daného poskytovatele barmanských služeb a v případě absence vámi požadovaného drinku se pokusit o dohodu. Cena drinků je ve většině případů také v nápojovém lístku uvedena, ale v případě kompletního servisu se může v závislosti na pronajatých prostorech a počtu hostů u některých poskytovatelů měnit. Stejně tak se cena nápojů mění v souvislosti s počtem prodaných nápojů (směrem dolů). List poskytovaných nápojů je však nutné u barmanských služeb držet v nižších číslech. Na rozdíl od dobře vybaveného kamenného baru je mobilní bar logicky méně prostorný a proto není možné prodávat v případě barmanských služeb tak velké množství rozdílných nápojů, jaké by bylo možné prodávat v běžném baru.

Otázky organizace

S poskytovatelem je nutné** předem domluvit počet barmanů**. Ten se bude odvíjet od počtu hostů, které na vaší akci očekáváte a částečně od velikosti pronajatých prostor. Barmanům je nutné ve většině případů zaplatit dopravu, takže je rozhodně vhodné volit poskytovatele barmanských služeb v blízkosti lokace akce. Samozřejmě však ne na úkor kvality. Z hlediska cen se tedy hradí:

  • Doprava
  • Nápoje (možnost množstevních slev)
  • Práce barmanů
  • Doplňkové služby (barmanská show, choreografie apod.)
  • Zapůjčení mobilního barmanského baru a dalšího vybavení
  • Některé další služby

Srovnávání

Jednotliví poskytovatelé barmanských služeb se liší především v poskytovaných doplňkových službách. Různá** barmanská vystoupen**í je tedy nutné rozlišovat z hlediska délky a také vhodnosti pro danou událost. Obvykle je možné porovnat jednotlivá vystoupení na základě obrázků na internetových stránkách poskytovatelů – někteří nabízejí ke zhlédnutí dokonce i videozáznam celého svého vystoupení, který je z hlediska posouzení kvality a vhodnosti nejlepším materiálem. Co není dobrým nápadem je zvolit náhodně jednoho poskytovatele a dál se věcí nezabývat. Rozdíly totiž mohou dále být i v cenách nápojů, poskytovaných množstevních slevách a poplatcích za dopravu. Pokud jste si vybrali a rozpočítali náklady, nic nebrání samotné rezervaci služeb. Po odeslání internetového formuláře by se měl zástupce společnosti ozvat a celou věc s vámi do detailu probrat. Toto je i vhodný okamžik pro vznesení nějakých zvláštních požadavků.

Kdy objednávat barmana

Barmanské služby jsou bezesporu zpestřením libovolné akce a v některých případech i nutností. Zajistit dostatečné množství alkoholických i nealkoholických nápojů je obtížné a časově náročné. Proto představují barmanské služby významné zjednodušení. Co je však třeba zohlednit, je, že jsou také do jisté míry odvedením pozornosti. Pokud tedy má akce představovat určitou prezentaci vaší společnosti, možná není vhodné rozptýlit hosty prezentací barmanů. Je také třeba odhadnou hosty a jejich chutě – tedy zda vůbec budou chtít pít alkoholické nápoje a pokud ano, zda to budou koktejly (a případně i jaké, byť to už lze jen velmi těžko dedukovat). Nelze sice generalizovat, ale obecně se asi dá říci, že jsou barmanské služby především určené pro akce cílené na mladé lidi. Příprava drinků se vyznačuje rychlostí, a proto se hodí na akce, kde se tancuje a čekání na pití je spíše nežádoucím zdržením, než součástí dané společenské akce. Tam, kde tedy chcete poskytnout hostům nápoje rychle a ve velkém stylu, jsou barmanské služby nezbytností. Posouzení toho, zda** barmanské služby** využijete nebo ne, je však na vás. Nikdo nezná a ani nemůže znát vaše hosty tak dobře jako vy a tak i přes přítomnost barmanských služeb stále zůstáváte hostitelem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7840 (dobra-kucharka.cz#9813)


Přidat komentář