Barmanské kurzy

Barman je osoba, ke které celý bavící se klub vzhlíží. Je zdrojem nápojů, ale také předvádí zajímavou podívanou. Mixování nápojů a jejich dochucování se proto stalo vyhledávanou činností.

Proč se učit barmanem

Barman je zaměstnanec baru nebo podobného podniku, který připravuje nápoje, obstarává a udržuje bar a také obsluhuje osoby na baru. Zároveň je také obvykle jediným zaměstnancem baru, který je v přímém kontaktu se zákazníky. Právě fakt, že je barman obvykle přímo na očích hostů, se projevil v tom, že je profese barmana spojena s určitou finesou. Z toho důvodu je barman velmi respektovanou a také atraktivní profesí jak pro mladé lidi, tak i pro lidi starší. Cesta k** barmanskému pultu** přitom nemusí být tak těžká, jak se na první pohled může zdát. Na druhou stranu ale rozhodně neplatí, že se lze stát barmanem bez jakékoliv profesionální průpravy. Takové pokusy často nekončí úspěchem a i proto vznikla celá řada institucí, které vás tomuto řemeslu naučí.

Barmanské kurzy

Barmanské kurzy jsou službou, která spočívá v seznámení se s profesí barmana, jednotlivými nádobami a nástroji které používá a samozřejmě také s jednotlivými surovinami, ze kterých se nápoje míchají. Klíčem k získání schopností barmana je schopnost rozeznat jednotlivé** základní koktejly** a zapamatovat si jejich správný postup přípravy a složení. Když si osoba u barmana objednává drink, nemůže se barman jít podívat do příručky, z čeho se skládá – jeho reakce musí být série rychlých pohybů, na jejichž konci předává barman drink zákazníkovi. Právě i ony pohyby, tedy samotná příprava nápoje, jsou součástí většiny kurzů. Nelze říci, že by byla rychlost preferována před kvalitou – kvalita musí zůstat na vysoké úrovni, ale příprava musí být přinejmenším svižná. Těmto a mnoha jiným dovednostem vás naučí právě zmíněné barmanské kurzy.

Druhy barmanských kurzů

Obvykle se rozlišuje na dva druhy barmanských kurzů – základní a speciální. Dále je také možné rozlišovat podle toho, zda je kurz spíše určen pro zájemce z řad veřejnosti, nebo pro profesionály, toužící po osobním zlepšení. Základní kurz je většinou určen pro amatéry a začínající barmany a lze ho někdy nalézt také v nabídce některých prodejců „zážitkových aktivit“, což značí jeho vhodnost i pro nezkušené. Cílem tohoto kurzu obvykle bývá spíše seznámení zákazníka se základy profese. Profesionální barman se z něj po absolvování tohoto kurzu nemusí stát, ale rozhodně již bude mít v oblasti určitou průpravu a v některých případech ho závěrečný certifikát bude opravňovat k vykonávání určité** pozice na baru**. Jedná se také o velmi zábavnou činnost a rozhodně lze pro lidi, kteří se o profesi barmana zajímají, doporučit. Kurzy speciální pak jdou o krok dál, když nabízí výuku profesionálního nalévání a různých barmanských triků. Na konci kurzů obvykle bývá pro úspěšné absolventy připraven další diplom nebo certifikát. Absolvování tohoto kurzu poskytuje určitou nástavbu na kurz základní. Je dobré si sledovat, jaké certifikace dané kurzy mají, aby měl člověk představu o povolanosti vyučujících a jejich schopnostech. Z tohoto pohledu jsou především relevantní certifikace „International Education Society“, které jsou v několika stupních – stupeň „bbb“ značí vysokou úroveň kvality výuky. Opravdu profesionální barmanské školení dostane člověk také na barmanské akademii.

Mezi některé další kurzy také patří „ochutnávací večery“ a „koktejlové akce“. První z těchto služeb spočívá v tom, že po objednání barman připraví několik různých drinků a zákazník má možnost je ochutnat, porovnat jejich složení a prodiskutovat jej s barmanem. Určeny jsou tyto akce především pro již existující barmany, kteří hledají inspiraci nebo získávají zkušenosti. Nevylučuje se ale, že se zde něco přiučí i amatér. Testují se zde také různé** netradiční kombinace surovin** a případné úpravy jinak známých koktejlů. Koktejlové akce jsou pak jednodenní kurzy pro širokou veřejnost, které nejsou ani tak postaveny na profesi barmana, jako na samotné přípravě koktejlů. Barman nejprve předvede přípravu rozličných koktejlů a pak se do toho pustí samotní hosté. Každý si** vyrobí ty koktejly**, které chce a následně si každý své výtvory vypije. Nakonec je nabízena i krátká dvouhodinová průprava v přípravě samotných koktejlů, která je určena především pro ty, kterým jde jen o nápoje samotné.

Barmanské kurzy se také nabízejí jako součást tzv. barmanských služeb. Barmanské služby spočívají v tom, že si na vaší akci objednáte jednoho nebo skupinu barmanů (podle počtu hostů a velikosti prostor), kteří obsluhují vaše hosty a ve vhodnou chvíli večera předvedou menší (někdy tedy také větší) představení. Součástí tohoto představení může být po předchozí domluvě právě i série barmanských kurzů (pro více hostů). Předem je potřeba domluvit, jaké koktejly se hosté budou chtít učit, aby měli barmani připravené suroviny. Obvykle se ale jedná o běžné a obecně známé koktejly, na které mají barmani pochopitelně všechny suroviny rovnou připraveny. Nelze předem odhadnout, kolik se toho člověk v danou chvíli na místě naučí, ale rozhodně je to zpestření každého večera a může způsobit, že se pro profesi barmana nadchnete. Rozhodně nejde jen o legrácku pro pobavení, a proto barmani tuto službu berou vážně. Pro osoby, které se nechtějí jako barman živit, ale chtějí si tuto profesi vyzkoušet a něco se přiučit jsou akce s účastí objednaných barmanů ideálním řešením.

Některé společnosti také nabízejí** management kurzy**. Ty se neorientují na otázku manuální a technickou, ale spíše stránku finanční. Mohou tedy pomoci těm, kteří chtějí např. otevřít svůj vlastní bar. Nejedná se ale vždy v pravém slova smyslu o barmanské kurzy.

Trvání kurzů

Naučit se všechny potřebné činnosti spojené s** profesí barmana** není samozřejmě možné v řádu hodin. S výjimkou výše uvedených ochutnávacích večerů a koktejlových akcí trvají nejkratší nabízené kurzy obvykle 2 dny. Za tuto dobu se stačí zákazník seznámit s barem a s jednotlivými pracovními rutinami. Tento základ se následně doplňuje týdenními kurzy, které pojímají dané osobě se naučit základ samotné** barmanské profese**. Nástavbové kurzy se pak už liší v délce, obvykle je to kolem 5 dní.

Závěr

Pro pochopení a osvojení jednotlivých aspektů profese barmana jsou bezesporu barmanské kurzy ideální. Není mnoho jiných možností, jak se** barmanské profesi** naučit a zároveň mít certifikát, nově nabyté schopnosti potvrzující pro případné budoucí zaměstnavatele. Jejich výhodou je obvykle jejich široký záběr – mohou se hodit jak amatérovi, tak profesionálovi. Proto se nemusíte bát, že nebudete něco umět nebo nebudete mít dostatek zkušeností s některými činnostmi. Lektoři vám jistě poradí. Celá řada společností v různých městech České republiky tyto služby nabízí, a proto není důvod jich v případě zájmu nevyužít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7842 (dobra-kucharka.cz#9820)


Přidat komentář