Kuchyňské spotřebiče

Výstavba či rekonstrukce kuchyně s sebou přináší mnohá rozhodnutí. Mezi jedny z nejdůležitějších patří také správná volba kuchyňských spotřebičů. Víte jak a z čeho vybírat? Více v následujícím článku.

Vývoj kuchyňských spotřebičů

Kuchyňské spotřebiče jsou již několik let nepostradatelnou součástí většiny evropských domácnosti. V průběhu času neustále dochází k jejich zdokonalování, a to tím směrem, jakým se ubírají potřeby jejich majitelů. Stále se vyvíjejí jejich funkce, klade se větší důraz na šetrnost k životnímu prostředí a dle nejnovějších trendů se také mění jejich design. Mnohdy jsou tedy oprávněně považovány za důmyslné a funkční pomocníky, které se mohou pochlubit i velmi vkusným a** atraktivním designovým aspektem.**

Na co se zaměřit při výběru kuchyňských spotřebičů

Vzhledem k tomu, že se na trhu nachází přehršle nejrůznějších kuchyňských spotřebičů a ne všechny fungují takovým způsobem, jakým očekáváte, je dobré při jejich nákupu posuzovat určitá podstatná kritéria.

Základní předpoklady

V první řadě byste si měli uvědomit, kolik času trávíte v kuchyni, jak zběhlí a nároční jste kuchaři a kolika četnou rodinu máte. Jinak totiž bude vypadat vybavení kuchyně u člověka, který příliš nevaří a po většinu příležitostí se stravuje v restauracích a jinak zase u člověka, který má vaření za své hobby a vyžívá se v kulinářských zážitcích. Jinak také budou vypadat kuchyňské spotřebiče v rodině, která čítá čtyři členy a jinak u osoby, která žije sama.

Dispozice kuchyňských prostor

Dalším důležitým hlediskem při výběru kuchyňských spotřebičů je samotná velikost a situování prostor, do kterých je kuchyň vměstnaná. U tohoto aspektu je podstatné zvažovat nejen velikost a tvar, ale také variantu vestavěných či volně stojících spotřebičů.

Vestavěné versus volně stojící kuchyňské spotřebiče

V dnešní době volí mnoho lidí ve své kuchyni vestavěné spotřebiče, neboť tento typ produktů nijak nenarušuje čistou a jednotnou línii kuchyňského prostoru a navíc je úsporným prostorovým řešením. Dané spotřebiče je totiž možno zabudovat všude tam, kde se nabízí trocha místa a kde nebudou žádným způsobem překážet. Díky těmto zabudovaným výrobkům se kuchyň stává nenápadným multifunkčním prostorem. Vestavěné spotřebiče jsou o něco dražší variantou než volně stojící.** Volně stojící kuchyňské spotřebiče** nacházejí převážně své uplatnění v kuchyních, které nejsou až tak frekventovány nebo v kuchyních, kde je hodně prostoru a tím pádem by zde neměly překážet. Někdo z vás může také namítat, že nejsou příliš vzhledné, ale dnešní doba nabízí i velmi atraktivní a designově propracované volně stojící kuchyňské spotřebiče.

Cenové podmínky

Mnozí z vás se budou při výběru svých kuchyňských spotřebičů orientovat na základě jejich** ceny**. Není to špatný přístup, pokud toto hledisko berete v potaz i v souvislosti s dalšími parametry výrobku. Není pravidlem, že vyšší cena odpovídá vyšší kvalitě, proto je důležité pořádně prozkoumat i další vlastnosti, kterými se výrobek vyznačuje. Velmi často je při koupi u spotřebičů nabízen splátkový prodej. Pokud na tento typ platby přistoupíte, pozorně si prostudujte podmínky, výši akontace a úroků, abyste se pak zbytečně nedostali do obtíží. Pečlivě si spočítejte, na kolik vás v konečné fázi vyjde daný spotřebič při tomto způsobu úhrady.

Energetická úspora

Nejen samotná pořizovací cenu, ale také provozní náklady (energie, voda, atd.) je třeba brát v úvahu při rozhodování se ohledně kuchyňského spotřebiče. Je tedy také vhodné zaměřit se na energetický štítek, kterým jsou opatřeny veškeré vystavované spotřebiče. Jedná se o kombinaci grafického provedení a informací vycházejících z laboratorních testů. Pokud nakupujete přes internet, tak tyto informace naleznete v konkrétním e-shopu. Z energetického štítku vyčtete, do které energetické třídy (A – G) byl daný výrobek zařazen. Přitom třída A znamená energeticky nejúspornější variantu a naopak řada G tu nejméně úspornou. U chladniček a mrazniček se pak můžete setkat i s označením A+ či A++. Na energetickém štítku můžete také nalézt i doplňující informace o provozní spotřebě elektrické energie, případně pak o míře hlučnosti či spotřebě vody, aj.  Výrobky, které jsou navíc po celou dobu své životnosti šetrné k životnímu prostředí, nesou označení ekoznačkou.

Hlučnost

Míra hlučnosti je u spotřebičů měřena dle evropské normy a musí se jí řídit všichni výrobci elektrických spotřebičů. Informace o hlučnosti daného výrobku naleznete buď na energetickém, štítku nebo v návodu k obsluze. Musíte brát úvahu, že některé kuchyňské spotřebiče jsou v provozu neustále nebo jsou velmi často využívány. Jejich vyšší provozní hlučnost vám pak může dosti znepříjemnit jinak pohodové a klidné bydlení. Hlučnost daného produktu přednastavuje jeho výrobce, ale vy sami ji také můžete do určité míry ovlivnit. Pokud spotřebič zabudujete do komplexu kuchyňské linky, kde je uschován za dvířky, snížíte tím jeho hlučnost. Taktéž správné a vyvážené umístění některých ze spotřebičů, může mít za následek jeho klidnější chod. Navíc pokud máte doma vhodně využité akusticky pohltivé materiály, jakými jsou dekorativní textilie, přispíváte tím také ke snížení celkové hlučnosti domácnosti.

Funkčnost

Kuchyňský spotřebič, který si zamýšlíte koupit, by měl být pro vás snadno ovladatelný, mít srozumitelný manuál a v neposlední řadě by měl také automaticky plnit funkce, které od něho očekáváte. Pokud je to možné, požádejte personál na prodejním místě, aby vám manipulaci s výrobkem předvedli. Nejefektivnějším řešením je seznámení se s výrobkem u známých. Neježe ho mají již důkladně vyzkoušený, ale navíc vám mohou podat reference o jeho výhodách či naopak úskalích.

Materiál

Dále byste se také měli zaměřit na** materiály, z nichž je spotřebič vyroben**. Neboť právě od použitých materiálů se odvíjí kvalita služeb, které daný produkt poskytuje a taktéž jeho odolnost, což má za následek celkovou životnost. Materiál je také důležitým prvkem, který hraje svou roli i při posuzování vzhledové stránky produktu.

Výkon

U některých kuchyňských spotřebičů, obzvláště pak u těch drobnějších (robot, mixér, sekáček, aj.), je velmi důležitý výkon motoru. Větší výkon nás totiž informuje o tom, že na výrobek při jeho užívání můžeme klást větší nároky. Je tedy schopný bez komplikací zpracovat větší množství surovin a je schopen si poradit i s těmi tvrdšími či hutnějšími.

Design

Každý člověk má jiný vkus a každému se může líbit něco jiného. U kuchyňských spotřebičů se dnes setkáváte s různorodými vzhledovými i barevnými rozlišnostmi. Tudíž se vám pro konkrétní kuchyň naskýtá možnost výběru takové spotřebiče, který bude bezchybně dotvářet její celkový jednotný ráz.

Závěrem

I když se na první pohled může zdát, že výběr kuchyňských spotřebičů je banální věc, tak při neposouzení důležitých parametrů, můžete narazit na některá úskalí. Nezapomínejte, že kuchyňské spotřebiče jsou výrobky, které budete používat určitou část svého života a které by vám měly maximálně usnadnit práci v kuchyni a zároveň nápomoci k časové i energetické úspoře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7783 (dobra-kucharka.cz#9860)


Přidat komentář